NVE har arrangert to folkemøter i Bærum og ett i Oslo. Det var stort engasjement på møtene, og mange gode spørsmål ble stilt.

I tillegg har Statnett arrangert to åpne kontordager, som også var godt besøkt. 

Fristen for å komme med høringsinnspill til NVE er satt til 1.januar 2020. Mer informasjon om det finner du her.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. E-post: storoslo@statnett.no.