Alle høringsinnspillene er oversendt Statnett

NVE har mottatt alle høringsinnspill, og oversendt disse til Statnett. Vi vil nå gi våre tilsvar. 

Konsesjonssøknaden for nye strømforbindelse mellom Hamang, Bærum og Smestad har skapt mye engasjement, og Statnett har mottatt en betydelig mengde innspill.

Vi vil nå bruke tid på å lese gjennom innspillene og besvare disse på en god måte.