NVE mottok mange høringsinnspill da Statnett søkte om ny 420 kV forbindelse mellom Hamang, Bærum og Smestad transformatorstasjoner.

Flere høringsinnspill omhandler det samme, og Statnett har derfor valgt å kommentere disse temavis. Noen høringsinnspill er ennå ikke besvart i sin helhet. Disse vil bli ettersendt NVE på et senere tidspunkt.

Statnetts kommentarer kan leses under fanen 'Informasjonsmateriell', som finnes her.