Rombaksfjorden lavvann en sommerdag

Kabelforbindelsen i Rombaken er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten til Narvik området. Dagens 132 kV sjøkabelanlegg mellom Øyjord og Karistrand planlegges skiftet ut med plastisolerte jordkabler i ny trase i Hålogalandsbrua, med nye kabelendemaster i hver ende og ny ledningstrase frem til eksisterende ledning. Tiltaket innebærer at dagens oljekabelanlegg med muffestasjoner rives.