Ofotfjorden

 

Sjøkabelforbindelsen over Ofotfjorden er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten til Lofoten, Harstad-området, Hinnøya og Sortland. Kablene går mellom Lødingen muffeanlegg i Lødingen kommune (nordsiden) og Barøya muffeanlegg i Narvik kommune (sørsiden).

Kabelanlegg er oljeisolert og planlegges erstattet med et plastisolerte kabelanlegg. Dermed kan muffehusene til eksisterende kabelanlegg rives og erstattes av kabelendemast isteden.