Ofotfjorden


Sjøkabelforbindelsen over Ofotfjorden er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten til Lofoten, Harstad-området, Hinnøya og Sortland. Kablene går mellom Lødingen muffeanlegg i Lødingen kommune (nordsiden) og Barøya muffeanlegg i Narvik kommune (sørsiden).

Kabelanlegg er oljeisolert og planlegges erstattet med et plastisolerte kabelanlegg. Dermed kan muffehusene til eksisterende kabelanlegg rives og erstattes av kabelendemast isteden.

Videre arbeid  

Nå som konsesjonsvedtak er mottatt vil arbeidet med detaljplanen ferdigstilles og sendes til NVE for godkjenning våren 2024. Parallelt pågår anskaffelsesprosesser i prosjektet, der forespørsler for både kabel og EPCI kontrakt for installasjon er sendt ut. Forutsatt at kontrakter kan tildeles i henhold til fremdriftsplan, er planen at tiltaket igangsattes med forberedende arbeider i 2025, mens kabelinstallasjon utføres i sommerhalvåret 2026.