Strøm er en forutsetning for et velfungerende samfunn og verdiskaping. Betydningen av en pålitelig strømforsyning blir enda større i en hverdag som blir mer digital og hvor krav til mer klimavennlig energibruk vil innebære at vi bruker elektrisitet i flere deler av samfunnet. Det er Statnetts oppgave å møte fremtidens kraftbehov ved å bidra til en koordinert utvikling av kraftsystemet, samt å gjøre riktige investeringer til rett tid.  

Statnett søker om å fornye og utvide Nedre Røssåga transformatorstasjon, som ligger i Hemnes kommune i Nordland. Transformatorstasjonen er bygd i flere trinn fra midten på 1970-tallet og frem til i dag. Stasjonen ble sist utvidet i 2017 med 420 kV-transformatorer, tilhørende bryterfelter og nytt kontrollhus. I 2020 var det havari på en transformator i 300 kV-anlegget, og denne ble erstattet med en ny transformator. 

Det søkes om ytterligere utvidelse av anlegget for å få plass til to nye transformatorsjakter og to nye bryterfelt i 420 kV-anlegget. I tillegg legges det til rette for to 420 kV reservefelt for fremtidige nye ledninger. Tiltaket vil endre teknisk løsning til at transformeringen blir 420/132 mot 300/132 i dagens anlegg. 

illustrasjon trafostasjon
illustrasjon trafostasjon