Statnett skal skifte ut kabelforbindelsen mellom Melbu og Fiskebøl. For å bekrefte nøyaktig trase for den den nye kabelforbindelsen gjennomføres det nå grunnundersøkelser og en detaljert kartlegging av fjordbunnen i det aktuelle området. Dersom det legges merke til "uvanlig aktivitet" på fjorden kan det være Nexans og Seløy Undervannsservice og båten MS Nautilus Aldra som gjennomfører dette arbeidet.

Etter planen skal kablene legges neste sommer.

Kabelanlegget over Hadselfjord har oversteget teknisk levealder, og for å sikre strømforsyningen i regionen skal Statnett fornye anlegget Det er også behov for å øke kapasiteten på kabelen, slik at denne kommer på nivå med øvrige 132 kV anlegg i regionen. Sjøkabelanlegget er en del av den såkalte Lofotringen og dermed en sentral del av kraftforsyningen til Lofoten og Vesterålen