Det nye kabelanlegget vil bli lagt like vest for det eksisterende anlegget, men ilandføringsstedet på Fiskebøl blir flyttet til Vedvika. Prosjektet omfatter både fornyelse av sjøkabelen, landkabelen fra ilandførngsstedet på Melbu (Husby) opp til Melbu transformatorstasjon og en utvidelse av stasjonen. I tillegg skal ca. 1 km av luftledningen på Fiskebøl mot Kvitfossen transformatorstasjon fornyes.  

Byggingen av det nye kabelanlegget er delt i flere kontrakter. Kabelprodusenten Nexans Norge AS er tildelt den største kontrakten som omfatter produksjon og installasjon av land- og sjøkabler. Kablene er nå under produksjon på deres fabrikk i Halden og skal etter planen installeres sommeren 2022.  

Kontrakter til lokale virksomheter  
Seaworks AS i Harstad er tildelt kontrakt for å forberede overgangen mellom sjø og land med å grave ned trekkerør i sjøbunnen/grunnen som skal beskytte og skjule kablene i overgangssonen. Harstad Maskin AS er tildelt kontrakten som omfatter alt grave- og betongarbeid på land både på Fiskebøl og Melbu. 

Grunnarbeider fram til mars 2022  
Prosjektet har nylig fått de siste offentlige godkjennelser og er nå i ferd med å starte opp fysiske arbeider. Det er Harstad Maskin som i disse dager går i gang med grunnarbeider på Fiskebøl.  

Grunnarbeidene vil etter planen pågå til begynnelsen av mars 2022. Her skal det opparbeides avkjørsel fra fylkesvei 7638 (Midnattsolveien)  og det skal anlegges adkomstvei opp til kraftlinjen, samt riggplasser og kabelkanal opp til ny kabelendemast.  

 

Informasjon underveis  
Statnetts nettside vil holdes oppdatert, og vi oppfordrer interesserte til å abonnere på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon fra prosjektet. En melder seg på nyhetsbrevet ved å registrer en e-postadresse nederst på denne nettsiden:https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-nord/hadselfjorden-kabelanlegg/