-Forespørsel om produksjon og installasjon av 18 kilometer med sjøkabel er sendt ut, og tilbudene ventes inn i slutten av august. Kabelentreprenør vil etter planen bli valgt innen slutten av november, forteller Leif Espen Middelthon Kiær, som er prosjektleder i Statnett.

Forespørsler på landentreprisen, som omfatter forberedende arbeider ved ilandføringene på hver side av Hadselfjorden, samt gravearbeider i forbindelse med installasjon av nytt 1,2 kilometer langt jordkabelanlegg mellom landtak på Husby og Melbu koblingsstasjon, vil bli sendt ut i begynnelsen av 2021.

Melbu stasjon sett nordfra
Melbu stasjon sett nordfra

Fiberforbindelse

Nytt sjøkabelanlegg vil sikre strømforsyningen i regionen i mange titalls år fremover. I tillegg vil det gi et bedre fibertilbud til befolkningen i regionen.

 -Det etableres fiberkabel i sjøkabelanlegget, i hovedsak for å sikre Statnetts egne behov for kommunikasjonslinjer og kabelovervåkning, men en betydelig del av fiberkapasiteten vil bli leid ut til kommersielle aktører og dermed tilbys befolkningen, forklarer Kiær.

 

Kabelanlegget over Hadselfjorden ble etablert i 1977, og var en del av anleggene Statnett overtok fra regionale nettselskaper i 2015.

Nytt kabelanlegg vil gå fra Melbu transformatorstasjon på Hadseløya i jordkabel til landtaket på Husby, og deretter med sjøkabel over Hadselfjorden til landtak i Vedvika på Fiskebøl. Der knyttes anlegget til eksisterende 132 kV kraftledning mot Kvitfossen transformatorstasjon.

Forutsatt konsesjon fra NVE planlegges anleggsstart sommeren 2021. Hele anlegges forventes ferdigstilt i slutten av 2022.