Seaworks vil utføre arbeidet i samarbeid med Fagdykk AS. Det første de skal gjøre er å utføre en survey/kartlegging av ilandføringsområdene henholdsvis ved Husby på Melbu og i Vedvika på Fiskebøl.

Denne kartleggingen vil bli utført mot slutten av august, med planlagt oppstart  24. august. Arbeidet vil bli utført av dykkere i sjøen og være synlig ved at dykkerfartøyet Garm vil være lokalisert nært land på ilandføringsstedene.

Kabelanlegget over Hadselfjorden skal fornyes for å sikre strømforsyningen i regionen. Legging av selve sjøkabelen planlegges gjennomført i juni-juli 2022, og det nye kabelanlegget planlegges idriftsatt innen september 2022.