Statnett var i 1991 initiativtaker til etableringen av barnehagen som senere ble Frognerbekken barnehage (FFB), på tomt leid av Oslo Kommune. Formålet var å sikre barnehageplass for egne ansatte i Statnett. Barnehagen har fra oppstart til nå vært foreldredrevet med finansiell og materiell støtte fra Statnett.

Utviklingen i barnehagedekningen har vært god og kravene til drift av barnehager har økt. Statnett og Frognerbekken barnehage har derfor avviklet driften fra Juli 2022, og igangsetter en prosess for å finne nye eiere for barnehagen.

Litt om barnehagen:

-Oppholdsareal ute: ca 3500 kvm

-God parkeringsdekning: 18-19 plasser

-Bygg fra 1985 på ca 239 kvm (124kvm lek/oppholdsrom), med utgangpunkt i brakkemoduler

-Innbo: tilnærmet komplett innbo nødvendig for drift av barnehage følger med.

Frem til nedleggelse av driften Juli 2022, var det til sammen 27 barn i Frognerbekken barnehage:

-Små barn (0-2): 9

-Store barn (3-6): 18

Barnehage
Barnehage
Bilde av barnehagen