— Vi er på full fart mot et utslippsfritt energisystem. De nordiske kraftsystemene er tett sammenvevd med felles marked, synkrondrift og med mange felles utfordringer og løsninger. Det er derfor viktig at vi ser det nordiske kraftsystemet i sammenheng når vi arbeider med videre nettutvikling, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Perspektivrapporten 'Nordic Grid Development Perspective 2021' er en oppfølger av 'Nordic Grid Development plan' fra 2019 og er gitt på oppdrag av Nordisk ministerråd.

Den nye rapporten vil spesielt fremheve utvalgte satsingsområder som vindkraft på land og til havs, kraftoverføring fra nord til sør i Norden og ressurstilstrekkelighet i det nordiske kraftsystemet.

— De nordiske landene har satt seg ambisiøse klimamål. For å kunne tilrettelegge for et klimanøytralt Norden er det helt nødvendig med en felles forståelse av fremtidig nettbehov. Denne rapporten vil gi verdifulle og oppdaterte perspektiver i dette arbeidet, fremhever Borgen og legger til:

— Med den utviklingen vi nå ser med akselerert elektrifisering innen alle sektorer, rask utvikling av fornybar produksjon både onshore og offshore, og ikke minst utvikling av hydrogensamfunnet, er dette arbeidet blitt enda viktigere.

Vil være mulig å komme med innspill

2021-rapporten utarbeides i fellesskap av Energinet, Fingrid, Svenska kraftnät og Statnett gjennom Nordic Grid planning Committee (NGP) og vil sendes til de nordiske regulatorene og bransjen. I rapporten vil et felles nordisk perspektiv på utviklingen av det fremtidige systemet (felles nordisk scenario) bli presentert. I tillegg vil bilaterale studier fra 2019-rapporten bli oppdatert.

Utarbeidelsen av et felles nordisk scenario har startet: 'Klimanøytralt Norden' viser en mulig vei til et avkarbonisert nordisk system. I første kvartal av 2021 vil det bli arrangert et felles webinar knyttet til det nordiske scenarioet. Her vil det være anledning for interessenter til å komme med innspill og kommentarer.

Arbeidet vil også inngå i den neste nordiske 'Solutions'-rapporten som etter planen skal legges frem i 2022 og vise de samlede løsningene fra systemoperatørene innen planlegging, marked, drift og forskning- og teknologiutvikling.

Rapporten i sin helhet vil bli presentert høsten 2021. 2019-versjonen av NGDP-rapporten finner du her.

Les også: Solutions 2020