Som beskrevet i Statnetts områdeplan Sogn til Sunnmøre, består nettet i Indre Sogn av eldre strømledninger med et spenningsnivå på 300 kV. Dagens nett har begrenset kapasitet til å overføre kraftproduksjonen ut fra området, og det er også begrenset kapasitet for å knytte nytt forbruk til nettet.   

For å legge til rette for stort industriforbruk i Øvre Årdal er det nødvendig å forsterke transmisjonsnettet. I områdeplanen er det skissert en mulig ny transformatorstasjon i Øvre Årdal og en ny ledning inn til Øvre Årdal fra Sogndal eller Borgund, dersom planer om økt industriforbruk realiseres. Dette er tiltak som krever en konseptvalgutredning (KVU). Utredning skal identifisere en overordnet løsning.

Indre Sogn er et etablert område for industri. En av aktørene her er Hydro Aluminium, som har planer om å redusere sine CO2-utslipp fra metallverkene i Norge. Dette krever økt bruk av elektrisitet, både for å kutte CO2-utslipp i dagens anlegg og til å utvikle nye produksjonsløsninger for aluminium med lite eller ingen CO2-utslipp. Også andre industriaktører planlegger å øke sitt strømuttak i området, i tillegg til at nye aktører ønsker å etablere seg her. Flere aktører har derfor bestilt en utredning fra Statnett for å finne ut hvilke tiltak som skal til for å legge til rette for deres planer om økt forbruk.

- Sammen med Linja, som er det regionale nettselskapet, kommunen og andre aktuelle aktører vil vi vurdere hvilke løsninger som kan være aktuelle, sier Harris Utne, Statnetts direktør for regionale planer sør og vest.

Statnett og Linja inviterer derfor aktuelle aktører til et møte for å diskutere behovet for nettforsterkninger. Dialogen med forbrukere og produsenter blir viktig når arbeidet med analysene starter. Møtet finner sted i Årdal 24. januar 2024.

- Når vi er ferdige med våre vurderinger vil vi sende inn konseptvalgutredning til Energidepartementet. Dersom vi får aksept for vårt forslag, kan vi starte arbeidet med å søke konsesjon, sier Harris Utne.

Dersom noen ønsker å komme i kontakt med Statnett i forbindelse med KVU-prosessen, kan man ta kontakt med prosjektleder Vilde Øverby på epost vilde.overby@statnett.no. For å melde seg som deltager i møtet i Årdal kan man gjøre det på epost til Marianne Veggeberg på epost marianne.veggeberg@statnett.no.

Informasjon om områdeplan for Sogn til Sunnmøre finnes på våre nettsider:

Områdeplan for Sogn til Sunnmøre.