29.september publiserte ENTSO-E og DSO Entity et utkast av høringen til en ny Network Code for Demand response. Regelverket som utarbeides skal legge til rette for økt bruk av fleksibilitet i kraftsystemet. Fristen for å sende inn høringssvar er 10.november. 

I denne forbindelse inviterer Statnett i samarbeid med DSO-siden og RME til et åpent teamsmøte om innholdet i regelverket som er under utarbeidelse. Vi vil diskutere hva det kan bety for Norge og den videre prosessen. Formålet med møtet er å gi berørte aktører informasjon, samt å motta innspill som vi kan ta med i det videre arbeidet.

Opptak av webinar

Opptaket vil være tilgjengelig fram til 13.11. 2023

2023.10.30 Webinar om Network Code Demand Response.pdf

Høringsdokumentet og informasjon om innsending av høringssvar finner du i lenken under:

DSO Entity & ENTSO-E Public consultation on Network Code for Demand Response - European Network of Transmission System Operators for Electricity - Citizen Space (entsoe.eu)