Vi tilbyr blant annet sommerjobber, traineeprogrammer, lærlingordninger og faglig hjelp i forbindelse med bachelor- og masteroppgaver. Du kan lese mer om de ulike tilbudene vi har nedenfor eller i vår studentbrosjyre. Hvis du har spørsmål om de ulike tilbudene i Statnett, kan du sende en e-post til: studentkontakt@statnett.no.

Sommerjobb

Statnett tilbyr sommerjobber til 50-100 studenter og unge hver sommer. Vi tilbyr både kvalifiserende jobber for ingeniør- og sivilingeniørstudenter, samt oppgaver som kan utføres uten spesielle forkunnskaper.

Sommerjobb i Statnett gir deg relevant erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og er en fin inngangsportal for mulig videre karriere i Statnett. De fleste jobbene er ved vårt hovedkontor i Nydalen i Oslo, men det finnes også muligheter i andre deler av landet. 

Nå lyser vi ut sommerjobbene for sommeren 2020

Sommerjobber og lærlingeplasser
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Søk sommerprosjektet KUBE hos Statnett Oslo KUBE 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Kabel, IKT og Administrative (BNC) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Elhub - Markedsstøtte (HMM) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Ledning og kabel (DAX) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Bygg stasjoner (BFB) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Markedsanalyse (UX) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Bygg stasjoner (BFB) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Lager (DAAL) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Markedsanalyse (UX) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Markedsanalyse (UX) 16.02.2020
sommerjobb Oslo Trafo (DAST) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo System og markedsutvikling (GU) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo/Trondheim Stasjonsanlegg (DASA) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo/Trondheim Stasjonsanlegg (DASA) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Digital sikkerhet (II) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Areal og miljø (BPA) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo GIS/Geodata/Modellering (BFG) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Intern kommunikasjon og employer branding 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Kraftsystemdata og -funksjonalitet (GDK) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Kraftledning (BFL) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Infrastruktur (ITO) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Regionsentral Sør (GDS) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo Nettavregning (GDON) 16.02.2020
Sommerjobb FRIDA Oslo Anleggsforvaltning (DA) 16.02.2020
Sommerjobb Oslo eller Trondheim Leveringskvalitet (DAAF) 16.02.2020
Sommerjobb - Planlegging og kontrollmåling Hele Norge Elektromekanisk prosjektering (BFLE) 16.02.2020
Lærling driftsområde Nord-Rogaland Sauda eller Saurdal Driftsområde Nord-Rogaland 01.03.2020
Lærling driftsområde Hordaland Bergen Driftsområde Hordaland (DXVH) 20.03.2020
Lærling driftsområde Telemark Rød, Skien Driftsområde Telemark (DXVT) 20.03.2020
Lærling driftsområde Innlandet Froger, Lillestrøm Driftsområde Innlandet (DXØI) 20.03.2020
Lærling driftsområde Agder Støleheia, Vennesla Driftsområde Agder 20.03.2020
Lærling driftsområde Buskerud Ringerike Driftsområde Buskerud 20.03.2020
Lærling driftsområde Stor-Oslo Oslo Driftsområde Stor-Oslo 20.03.2020
Lærling driftsområde Sør og Nord-Hålogaland Bjerkvik, Narvik Kommune Driftsområde Sør Hålogaland (DXNÅ) 20.03.2020
Lærling driftsområde Trøndelag Verdal eller Trondheim Driftsområde Trøndelag 20.03.2020
Lærling driftsområde Nordland Bjerka, Hemnes Kommune Driftsområde Nordland 20.03.2020

Traineestillinger

Statnetts traineer får en unik mulighet til å bidra til utviklingen av Statnett. Som trainee får du utfordrende arbeidsoppgaver som er tilpasset din faglige bakgrunn og interesser. Vi tilbyr arbeidsopphold innenfor flere deler av organisasjonen, noe som gir muligheter for solid tverrfaglig og personlig utvikling. Programmet har en varighet på 18 måneder med mulighet for utplasseringsopphold på vårt kontor i Brussel, ved Svenska Kraftnät eller ved Energinet i Danmark.

For å være aktuell som trainee bør du ha en masterutdannelse (evt. minimum 5 års høyskoleutdannelse) innen elkraft, energi og miljø, bygg, IT, indøk eller andre relevante fagretninger.

Vi lyser ut traineestillinger hver høst med oppstart september året etter.

Sommerprosjektet KUBE

Hver sommer arrangerer Statnett et tverrfaglig studentprosjekt kalt KUBE, hvor seks studenter får mulighet til å jobbe med en av Statnetts fremtidige utfordringer. Studentene jobber sammen med bratt læringskurve, effektivt lagarbeid og en spennende mulighet til å prøve ut teoretiske studier i praksis. Resultatet av prosjektet presenteres for Statnetts konsernledelse og medarbeidere. Prosjektet går over syv uker med oppstart i juni. 

Problemstillinger fra tidligere KUBE-prosjekt:

  • Hva vil innføringen av et felles, grønt sertifikatmarked med Sverige bety for Statnetts virksomhet?
  • Hvordan kan Statnett bruke maskinlæring til å effektivisere anleggsforvaltning og drift av kraftsystemet?
  • Hvordan kan lokal fleksibilitet verifiseres, slik at Statnett kan benytte den til balansering av fremtidens kraftsystem?

Vi lyser ut KUBE-stillingene i januar hvert år. Vil du vite mer? Send e-post til: kube@statnett.no.

Faglig hjelp og støtte til bachelor- og masteroppgaver

Mange studenter skriver prosjektoppgaver hos Statnett. Vi tilbyr faglig hjelp og støtte gjennom din egen kontaktperson, og enkel tilgang til informasjon. Flere av dem som har skrevet oppgave sammen med oss har i ettertid fått sommerjobb, traineestilling og fast jobb i Statnett. 

Ønsker å skrive oppgave hos oss? Da kan du sende inn din idé i prosjektskjemaet vårt. Vi tar kun imot oppgaveideer gjennom dette skjemaet, og går gjennom henvendelsene to ganger årlig: 15. november og 15. april. Kort tid etter dette sender vi ut svar, i god tid før innmeldingsfristen ved universitetene.

Er du ute etter data til en oppgave, anbefaler vi at du sjekker ut denne siden.

Lærling

Vi tar hvert år inn motiverte og lærevillige energimontørlærlinger fra hele landet, fortrinnsvis elever fra VG2 Elenergi. Som lærling i Statnett vil du bidra til å ivareta den løpende forsyningssikkerheten og sikre at det kontinuerlig leveres strøm til alle forbrukere i Norge.

Vi skiller mellom læringer ved stasjonsgrupper og lærlinger ved ledningsområder, som hovedsakelig jobber på henholdsvis koblingsstasjoner og luftledninger. I løpet av læretiden vil du arbeide på tvers av grupperingene.

Læretiden går normalt over to og et halvt år. Du gjennomfører teorieksamen på VG3-nivå i energimontørfaget etter ca. ett og et halvt år med opplæring underveis. Læretiden avsluttes med praktisk fagprøve. 

Stillingsannonsene blir lagt ut i januar/februar med søknadsfrist i mars. Utvelgelsesprosessen foregår i april og mai, og oppstart er i august. Har du spørsmål, kan du sende e-post til: laerling@statnett.no.

Trainee i Statnett