Dagens fjordspennliner er i hovedsak utviklet til fjordspenn som har en lengde på rundt 3500 meter. På fjordspenn brukes det kraftigere liner, men den elektriske overføringsevnen er rundt 15 prosent lavere enn resten av kraftledningen.  

En av utfordringene er å oppfylle Statnett sitt krav om at fjordspennliner ikke skal skjøtes. Dette krever lange kontinuerlige liner og store tromler til å frakte linene.

Målet 

Målet med prosjektet er å utvikle en eller flere liner som har overføringskapasitet tilsvarende de linene vi i dag benytter ved bygging av ny kraftledning. I tillegg må linene ha tilstrekkelig mekanisk styrke til å kunne spennes over Sognefjorden (ca. 5000m) som blir et av verdens lengste fjordspenn.

Spennet er en del av ledningen mellom Aurland og Sogndal, som er det første prosjekt til å benytte den nye fjordspennlinen. Alternativet hadde vært å bygge rundt fjorden eller med sjøkabel, to alternativer som er vesentlig mer kostbart.

Prosjektet 

Prosjektet startet opp i 2015 der selskapene Nexans og Angeli Prodotti ble valgt til å utvikle hver sin linetype som oppfyller de nye behovene. Sammen med liner har avspenningsklemmer blitt utviklet og testet. Det jobbes med å utvikle og teste reparasjonsprodukter før linetypene er klar for bruk. Dette vil foregå i 4. kvartal 2021 slik at fjordspennlinene er ferdig utviklet og klare til 2022.