Kraftsystemet kombinerer i stadig større grad digital teknologi med det fysiske nettet, og introduserer nye sårbarheter i verdikjedene. Dette forsterker behovet for å integrere digital sikkerhet i alle ledd, og håndtere og prioritere arbeidet i forhold til gjeldende risiko- og trusselbilde.

Vil du bli med på laget?

Statnett tar digital sikkerhet på største alvor, og vi får virkelig vært med på å påvirke viktige forhold relatert til beskyttelse av kritisk infrastruktur. I avdelingen for Digital Sikkerhet i Statnett er vi 16 høyt kompetente og trivelige kollegaer, og vi ønsker oss flere. Vi har tre stillinger ute:

  • Europa/Norden-rådgiver vil jobbe med digital sikkerhet inn i funksjoner for et internasjonalt energimarked med komplekse systemer og stor mengde datautveksling.Annonse - Webcruiter
  • Risikostyringsrådgiver vil videreutvikle Statnetts metodikk for styring av risiko knyttet til digital sikkerhet.Annonse - Webcruiter
  • Rådgiver digital sikkerhet vil arbeide inn mot de ulike fagmiljøene i Statnett, samt bidra med sikkerhetsekspertise og støtte til prosjekter og andre aktiviteter. Annonse - Webcruiter

Hør hva noen av de flinke folka* hos oss liker med jobben sin

-Både PST og NSM fremhever energibransjen spesielt og samfunnskritisk infrastruktur generelt som utsatte mål. Vi ønsker å være i stand til å stå imot fremtidige angrep. Det føles viktig for meg å bidra til vårt samfunnsoppdrag gjennom å forhindre, detektere og håndtere sikkerhetshendelser. -Fagsjef, Digital Sikkerhet

-Jeg får være med på å sikre og designe fremtidens kraftsystemløsninger. Statnett er en arbeidsplass der jeg får muligheten til å utvikle meg innen et fagområde i sterk fremvekst og endring. -Sikkerhetsarkitekt

-Da jeg begynte i digital sikkerhet var jeg litt redd for at jeg ikke hadde nok teknisk kompetanse, men jeg forsto fort at digital sikkerhet handler om mer enn det tekniske, og egentlig ganske mye om det menneskelige! - Rådgiver, digital sikkerhetskultur

-Mulig litt feil å si, men når det er en sikkerhetshendelse og man får litt sånn puls, da er det både veldig morsomt og skummelt å grave for å finne fram til hva som har skjedd “ - Sikkerhetsanalytiker. -Statnett Security Operations Center (SOC)

-Jeg opplever at arbeidsmiljøet i Digital Sikkerhet i høy grad er basert på tillit og informasjonsdeling. Med et team som kommer fra veldig forskjellige bakgrunner er det gode muligheter for egenutvikling innenfor ulike fagområder –Trainee, Digital Sikkerhet

 

*ønsker du å knytte noen ansikter til gjengen ovenfor må du rett og slett begynne å jobbe hos oss. Når du jobber med digital sikkerhet har du gjerne en over gjennomsnittlig skepsis til å identifiseres på nett :)