Nyhetsarkiv for Lyse-Fagrafjell prosjektet

Avgrens søket ditt:
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler at Statnett får konsesjon til å bygge ny kraftledning mellom Lysebotn i Forsand og Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner. Olje- og energidepart...

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler at Statnett får tillatelse til å bygge ny ledning mellom Lysebotn og Fagrafjell med tilhørende ny transformatorstasjon.