På FASIT-dagene i 2022 hadde Reguleringsmyndigheten for energi (RME) et innlegg om sammenhengen mellom næringskoder, sluttbrukergrupper og kundegrupper. I samme presentasjon tok de opp at det ikke er entydig hvilken sluttbrukergruppe som skal velges for ladestasjoner til transport, f.eks. elbiler. De hadde sett at flere ulike sluttbrukergrupper var brukt på samme type sluttbruker, og har fått flere spørsmål fra nettselskap om hvilken sluttbrukergruppe som er riktig.

SSB holder på med en gjennomgang av næringskodene, men inntil videre skal altså ladestasjoner for elbiler plasseres i sluttbrukergruppe 19.