Første versjon av "NVF guide to offshore wind installations" ble publisert 10.mars 2023 for å gi havvindaktørene en kort introduksjon til de tekniske kravene for tilknytning til det norske kraftsystemet og hvor kravene kan finnes i Nasjonal veileder for funksjonkrav (NVF).