Det oppstod en feil på NorNed-forbindelsen mellom Norge og Nederland den 6. mai.  Undersøkelser viser at en del av kabelen må byttes ut. I og med at feilstedet er i Waddenzee, blir det et komplekst reparasjonsarbeid. Feilstedet er på grunt vann, og det er ikke tilgjengelig for offshore fartøy eller utstyr.

Det er forventet at NorNed-forbindelsen skal komme i drift igjen fra 1. august.