Transparens er viktig for et velfungerende kraftmarked, og felleseuropeiske regler (bl.a. "Transparensforordningen") slår fast at informasjon om kraftproduksjon skal gjøres tilgjengelig på den europeiske organisasjonen ENTSO-Es transparensplattform. Produksjonsdata for generatorer på 100 MW eller mer, skal publiseres fem dager etter driftsperioden.

-Ved en feil fra vår side, har dataene blitt publisert med ned mot et kvarters forsinkelse. Dette beklager vi. Kraftmarkedet er avhengig av god kontroll på data for å fungere optimalt, og vi har et særskilt ansvar for riktig håndtering av data som går via oss. Regelverket skal naturligvis følges, understreker Løvås.

Dataene gjelder generatorer fra 12 norske selskaper, og publiseringen skjedde i perioden 2. juli til 18. august.

-Feilen oppstod da dataflyten til transparensplattformen ble satt opp, og den skyldes en alvorlig svikt i vår kvalitetssikring. Vi har nå satt i verk ytterligere kvalitetssikringstiltak for å unngå at slike feil skal kunne skje igjen, forteller Løvås.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og de kraftprodusentene det gjelder, har vært varslet om feilen.