Tidligere i høst ble det klart at prosjektet ikke klarer å holde planen om idriftsettelse i første kvartal neste år. Dette ble annonsert i en nyhetsmelding 27. september 2023. Forsinkelsen skyldes utfordringer knyttet til utvikling og tilpasningen av de ulike nordiske IT-systemene og prosessene som trengs for flytbasert markedskobling i døgnmarkedet.

Siden sist har prosjektet jobbet for å utvikle en oppdatert tidslinje for implementeringen. Det neste steget er å diskutere den nye tidslinjen på europeisk nivå for å etablere en felles plan som er koordinert med de andre pågående regionale og europeiske implementeringsprosjektene, som for eksempel innføring av 15 minutters tidsoppløsning i markedene. 

Prosjektet har vedtatt å fortsette den eksterne parallellkjøringen frem til idriftsettelsen for å få et enda bedre erfaringsgrunnlag. 

Vi ber om at eventuelle spørsmål rettes til Erik Ek, leder for styringsgruppen for det nordiske
implementeringsprosjektet for flytbasert markedskobling. Han kan nås gjennom Svenska Kraftnäts pressesenter. Telefon: +46 10 475 80 10, e-post: press@svk.se.