Utsettelsen skyldes uforutsette utfordringer som ligger i utvikling og samkjøring av forskjellige IT-systemer og prosesser som er nødvendig for å implementere flytbasert markedskobling.

Det nordiske prosjektet jobber nå med en oppdatert fremdriftsplan, videreføring av ekstern parallellkjøring, samt å avdekke eventuelle andre avhengigheter.

Vi kommer tilbake med en oppdatering i starten av november.

Vi ber om at alle spørsmål knyttet til dette rettes til Erik Ek, leder av styringsgruppen i det nordiske implementeringsprosjektet for flytbasert markedskobling. Han kan nås gjennom Svenska kraftnäts pressekontor: +46 10 475 80 10 press@svk.se.