Dokumentet gir en oversikt over den felles nordiske modellen for ubalanseoppgjør med tilhørende tiltak som er foreslått innført i Norden fra 1. november 2021, basert på én pris og én posisjon (Single Price Single Position). Dokumentet beskriver ikke alle detaljer, men er ment å gi et overblikk over felles markedsdesign og være en støtte i de nasjonale prosessene som er nødvendige for å innføre den nye ubalansemodellen.  

For norske aktører innebærer de foreslåtte endringene i stor grad en tilbakegang til modellen for ubalanseoppgjør i Norge før 2009. Men nye endringer av større betydning vil komme fremover, slik skissert i dokumentet.  

I resten av Norden vil innføring foregå gjennom reviderte vilkår for balanseansvarlige i henhold til europeisk lovgivning, inkludert nasjonale høringer i regi av TSOene. Disse vil starte i løpet av oktober. I Norge vil det kreve en endring av Avregningsforskriften. RME er ansvarlig for denne prosessen, inkludert høring av foreslåtte endringer på en senere tidspunkt. 

Single Price-prosjektet innenfor det nordiske programmet Nordic Balancing Model (NBM) mottar gjerne innspill til det felles nordiske dokumentet. Statnett oppfordrer særlig norske markedsaktører til å benytte seg av denne muligheten, siden vi ikke vil ha en nasjonal høring av reviderte vilkår for balanseansvarlig eller noe tilsvarende nå i oktober, slik tilfellet er i de andre nordiske landene.  

Tilbakemelding på felles dokumentet sendes til info@nordicbalancingmodel.net, gjerne med cecilie.seem@statnett.no på kopi. Merk e-posten med "Feedback to common market design – Single Price".  

Frist for innspill er 20. november. 

 

 

Les nyheten "Single Price Single Position, publication of common Nordiv market design document - feedback welcomed" på www.nordicbalancingmodel.net

Last ned dokumentet "Single price and Single position - implementation in the Nordics"