Nordiske regulatorer har bedt om at aktører og interessenter blir konsultert om denne rapporten. Statnett inviterer til at kommentarer og innspill blir gitt gjennom NBM sine nettsider hvor det også finnes mer informasjon om bakgrunn og webinar. Fristen for innspill er 14. oktober 2022.