Metoden baserer seg på innmeldte bud til balansekapasitetsmarkedet og innmeldte bud til det europeiske døgnmarkedet for energi (elspot). Den såkalte co-optimaliserte metoden er i tråd med krav gitt av EBGL artikkel 40, og sendes nå på høring for innspill.

Forslaget vil legge viktige rammer for hvordan overføringskapasitet skal verdsettes og fordeles mellom markeder for energi og balansekapasitet basert på hvor den genererer størst samfunnsøkonomisk verdi. TSOer har selv ansvaret for å vurdere behovet for å utvikle markeder for balansekapasitet og tilhørende metode for allokering av overføringskapasitet. Forslaget inneholder derfor ikke en plan for implementering.

Høringsfristen er 31. juli 2019.

 

Du finner høringen om forslag til metode på ENTSO-E sine nettsider.

 

I forbindelse med høringen vil det arrangeres et europeisk høringsmøte i regi av ENTSO-E i Brussel den 6. juni. For mer informasjon og påmelding se ENTSO-E sine nettsider. Det vil være mulig å følge møtet via live-streaming.

Informasjon om et eget webinar for norske interessenter vil bli lagt ut på vår oversikt over møter og arrangementer.