I april sendte de nordiske TSOene spesifikke forslag til nordiske regulatorer som er nødvendig å få godkjent for å kunne etablere et nordisk aFRR-kapasitetsmarked.

Et av forslagene gjelder ønske om unntak for at leverandører skal kunne overføre forpliktelser til å levere aFRR seg imellom. TSOene ønsker nå å få innspill fra aktører på dette forsalget.

 

Innspillene kan gis via ENTSO-E sin nettside for høringer

 

Høringsfristen er 24. november 2019.

 

Sørsmål om forslaget kan rettes til Julian Hentschel, julian.hentschel@Statnett.no.