De nordiske TSOene har tidligere konsultert en slik metode i henhold til den europeiske forordningen om systemdrift (System operation guideline, SOGL) artikkel 154(2) med et varsel om at det vil innføres et nytt produkt, FCR-D ned, for å håndtere utfall av forbruksenheter, radiallinjer med leveranse fra det sammenkoplede nettet eller HVDC-forbindelser med eksport.

TSOene sender nå på høring et forslag til endring i metoden for tilleggsspesifikasjoner for FCR som innebærer konkretisering av spesifikasjoner for det nye produktet.

På grunn av langvarige tekniske problemer hos ENTSO-E, vil TSOene i dette tilfelle benytte Svenska kraftnät sin webside for konsultasjonen. For ytterligere informasjon om konsultasjonen og link til relevante dokumenter henvise det til:

https://www.svk.se/en/press-och-nyheter/news/news/stakeholder-consultation-on-amended-proposal-of-all-nordic-tsos-for-additional-properties-of-fcr/

 

Høringsfristen for endret metode er 1. mai 2020.

Høringssvar bes sendt til konsultation.balansering@svk.se.