Arbeid vil da foregå i master i Refsdal vest for Skjelingahaugen. OPP kraftledningstjenester vil bruke helikopter, biler og ATV for å transportere montører, verktøy og materiell.

Riggplassene som blir benyttet er merket i gul farge på arealsbrukskartet sidene 1-6.  Etter at arbeidsperioden er avsluttet i oktober er det ikke planlagt mer arbeid før i 2024, sannsynligvis fra våren. Detaljer rundt oppstarten i 2024 blir lagt ut på prosjektsiden på nyåret.