Smestad-Sogn

Nye 420 kV kompakte stasjonsanlegg og 4,5 km ny kabel mellom Smestad og Sogn i Oslo.

image0198j.png

Kabelforbindelsen Smestad-Sogn

I dag eier Hafslund Nett to kabelforbindelser mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp.

Ut fra en helhetlig vurdering ble tunnel vurdert som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene. Vi har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å bygge en egen tunnel for de nye kablene mellom Smestad og Sogn. Tunnel gir mange fordeler sammenlignet med grøft. Kabler i egen tunnel er mindre utsatt for å bli skadet, lettere å inspisere, gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, gir større fleksibilitet, påvirker omgivelsene mindre, og er totalt sett mer lønnsomt og innebærer en kortere anleggsperiode. Tunnel er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo.

I desember 2017 startet arbeidet med kabeltunnelen. Denne drives både fra Sogn og fra Smestad ved konvensjonell sprenging, og er planlagt ferdig i løpet av siste halvår 2019. Når tunnelen er ferdig skal nye 420 kV kabler installeres i tunnelen.

Her kan du følge tunnelarbeidene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner. 

Vi har fått gjennomslag i tunnelen, og det betyr at arbeidet går over i en neste fase. Selv om det aller meste nå er unnagjort, vil det fortsatt være arbeider som skal gjøres i tunnelen, og det kan fortsatt bli noe sprengningsarbeid. Frem mot jul vil det jobbes med å gjøre klar fjellhallen der ny transformatorstasjon skal plasseres, og frem mot sommeren ferdigstilles arbeidene med sjakt på Sogn transformatorstasjon. Etter hvert vil andre leverandører overta, nye kabler blir lagt i tunnelen og alt utstyr blir plassert i fjellhallen.

Smestad transformatorstasjon

Dagens stasjon er fra 1952. Den har nådd forventet levealder og trenger oppgradering for å kunne forsyne beboere i Oslo med strøm i fremtiden. Statnett har utredet flere alternativer, og vurderer at et kompakt stasjonsanlegg (SF6) totalt sett er den beste løsningen. Stasjonen er den største transformatorstasjonen i Norge til alminnelig forbruk. Statnett har fått konsesjon fra NVE til å fornye Smestad transformatorstasjon.

Den nye stasjonen skal bygges i en ny fjellhall på Smestad. Denne etableres i forbindelse med drivingen av kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn.


Sogn transformatorstasjon

Dagens stasjon er fra 1949, nærmer seg forventet levealder og må derfor fornyes. Statnett har fått konsesjon fra NVE for å bygge et gassisolert kompaktanlegg. Deler av dagens luftisolerte anlegg planlegges revet, men skal være i full drift mens det nye anlegget bygges.

Vedtaket fra NVE gir blant annet tillatelse til å bygge et gassisolert 420 kV koblingsanlegg i nytt bygg. I forbindelse med ombyggingen skal eksisterende koblingsanlegg rives. Den nye transformatorstasjonen vil ta mindre plass enn dagens anlegg.

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.