Smestad-Sogn

Nye 420 kV kompakte stasjonsanlegg og 4,5 km ny kabel mellom Smestad og Sogn i Oslo.

Oversiktsbilde av Oslo

Kabelforbindelsen Smestad-Sogn

Statnett fikk i 2016 konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å bygge en egen tunnel for de nye kablene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner. Tunnel gir mange fordeler sammenlignet med grøft, og er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo.

I desember 2017 startet arbeidet med kabeltunnelen, og den ble drevet fra både fra Sogn og fra Smestad ved konvensjonell sprenging. I oktober 2019 fikk vi gjennomslag i tunnelen, og arbeidene gikk over i neste fase.

Selv om det aller meste nå er unnagjort, vil det fortsatt være arbeider som skal gjøres i tunnelen, og det kan fortsatt bli noe sprengningsarbeid. Fjellhallen der ny transformatorstasjon skal plasseres klargjøres, og frem mot sommeren ferdigstilles arbeidene med sjakt på Sogn transformatorstasjon. Etter hvert vil andre leverandører overta, nye 420 kV kabler installeres i tunnelen og alt utstyr blir plassert i fjellhallen.

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.

Smestad transformatorstasjon

Dagens transformatorstasjon på Smestad er fra 1952 og har nådd forventet levealder. Arbeidet med å oppgradere stasjonen er godt i gang.

Den nye fjellhallen ble ferdigstilt som "råbygg" i desember i år. Nå gjenstår noe arbeider i adkomsttunnelen før neste leverandør slipper inn for å klargjøre hallen for det utstyret som skal installeres. Dette arbeidet vil starte opp i løpet av andre kvartal i år.

Det var i 2016 Statnett fikk konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat om å fornye kabelforbindelsene Smestad- Sogn, samt Smestad transformatorstasjon. Den nye stasjonen bygges i den nye fjellhallen på Smestad. 


Sogn transformatorstasjon

Sogn transformatorstasjon ble satt i drift første gang i 1949. Hovedtyngden av komponenter i anlegget er fra 1960 og har nådd forventet levealder. 

Arbeidene med å fornye Sogn transformatorstasjon er godt i gang. Det meste av bygningsmassen er på plass. Fortsatt gjenstår det en del bygningsmessige arbeider før vi kan starte å installere utstyret.

Det var i 2018 Stantett fikk konsesjon av NVE om å fornye Sogn stasjon, og bygge et nytt gassisolert kompaktanlegg. Deler av dagens luftisolerte anlegg rives, men skal være i full drift mens det nye anlegget bygges. Den nye transformatorstasjonen vil ta mindre plass enn dagens anlegg.