Losvik Bygg A/S vant kontrakt med Statnett på rehabilitering av den eldre delen av kontrollhuset på Ofoten transformatorstasjon. Nye garderober, kontorer og spiserom skal etableres.

Arbeidene starter opp i januar og skal være ferdig i juni 2018.

Losvik Bygg A/S er hjemhørende i Narvik, og har også tidligere hatt tilsvarende jobber for Statnett.

På bildet ser man hele kontrollbygget, og det er bygningsdel til venstre som skal renoveres.