NVE er tilsynsmyndighet, og fører tilsyn med at Statnett forholder seg til godkjente Miljø-, Transport- og Anleggsplaner og at skader/spor i naturen påført under anleggsperioden revegeteres eller repareres.

 

  -Alt i alt viser rapporten at det er gjort et godt arbeid med å sette i stand adkomstveier og kjørespor og tilbakeføre riggplasser langs ledningstraseen og ved stasjonene, og vi skal selvsagt følge opp de områder hvor NVE ser behov for ytterligere tiltak, sier Kirsten Faugstad, prosjektdirektør Ofoten - Balsfjord. –Enkelte områder kan fortsatt se ille ut for allmenheten, men områdene er arrondert og etter hvert vil spor fra anleggsperioden være mindre synlig.

 

 

På grunn av pågående aktivitet ble befaring på Ofoten stasjon først utført nå i august, og rapport ventes utpå høsten.