Vestre korridor

Statnett ønsker å spenningsoppgradere Vestre korridor, fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt, i tiden frem mot 2021. Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Oppgraderingen vil foregå trinnvis, hvor de mest kritiske ledningene oppgraderes først.

 

For hver ledning og tilhørende stasjoner vil det bli søkt konsesjon av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil så legge konsesjonssøknaden ut for høring. Etter høringsperioden vil NVE vurdere om det er nødvendig å be om tilleggsutredninger før det kan fattes vedtak. Alle berørte parter har anledning til å påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). En avgjørelse i OED er endelig. Det er utarbeidet egne nettsider for hver delstrekning som Statnett har søkt konsesjon for.

 

Forventet kostnad (millioner norske kroner):

  • Nettutviklingsplan 2015: 7 100-8 500
  • Oppdatert investeringsplan 2016: 7 100-8 500

 

Fra denne siden kan du følge den økonomiske utviklingen i alle våre prosjekter

 

Her finner du kart over Vestre korridor

 

Her finner du en oversikt over anskaffelsene for Vestre korridor