Vestre korridor

Statnett ønsker å spenningsoppgradere Vestre korridor, fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt, i tiden frem mot 2021-2022. Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, og berører fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Oppgraderingen vil foregå trinnvis, hvor de mest kritiske ledningene oppgraderes først. Det er utarbeidet egne nettsider for hver delstrekning som Statnett har søkt konsesjon for.


Alle de store lednings- og stasjons-kontraktene er tildelt, og fra våren 2018 vil alle delprosjektene være i byggefase. Delprosjektene med tilhørende kontrakter er samlet i det vi kaller "pakker". Dette er gjort for å samle de prosjektene som har fellestrekk med hverandre. Det finnes tre ledningspakker og tre stasjonspakker. Hver pakke har sin egen prosjektleder, og på øverste nivå i Vestre korridor har vi to prosjektledere som har totalansvaret for en eller flere av disse pakkene.

 

Nils Sirnes er prosjektleder for lednings- og stasjonspakkene 1 og 2, og Even Vandbakk for lednings- og stasjonspakke 3. Kontaktinformasjon til hvert enkelt delprosjekt finner du på sidene til de konsesjonssøkte stasjonene eller ledningsstrekkene.

 

Forventet kostnad (millioner norske kroner):

  • Nettutviklingsplan 2015: 7 100-8 500
  • Oppdatert investeringsplan 2016: 7 100-8 500
  • Nettutviklingsplan 2017: 7 100 -8 500
  • Oppdatert investeringsplan 2018: 6 600-6 800

 

Fra denne siden kan du følge den økonomiske utviklingen i alle våre prosjekter

Her finner du kart over Vestre korridor

Her finner du en oversikt over anskaffelsene for Vestre korridor