Statnett den siste tiden hatt møter med underentreprenører og Jacobsen Elektro for å vurdere mulighetene for en avtale med underentreprenør og Jacobsen Elektro som alternativ til heving. Det har ikke vært mulig å få til en slik avtale for Sylling, og Statnett ser derfor ikke at det er noen mulighet for å få arbeidene som omfattes av kontrakten gjenopptatt og ferdigstilt. 

Arbeidene ved Sylling transformatorstasjonen har vært stanset siden 12.juni i år på bakgrunn av at Jacobsen Elektro har likviditetsutfordringer. 

Som en konsekvens av at Statnett hever kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling, vil vi nå starte arbeidet med å finne en ny entreprenør til dette prosjektet. Dette arbeidet starter umiddelbart.

Når det gjelder arbeidene på Skillemoen, som er det andre av Statnetts prosjekt der Jacobsen Elektro er hovedentreprenør, pågår det fortsatt forhandlinger for å finne en løsning mellom partene, og som sikrer fremdrift i prosjektet.