Ved vannet i lys.jpg

I dag går det en luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner. Denne må fornyes for å møte den forventede forbruksveksten og dermed trygge strømforsyningen i Stor-Oslo.

Statnett har i den forbindelse søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang og Smestad transformatorstasjon med en ny forbindelse.

Som første prioritet søker vi om å fornye forbindelsen med en ny luftledning. Som andre prioritet søker vi om kabel i grøft, med en kortere strekning i tunnel. Både luftledning og kabel er begge tekniske løsninger som vil sikre fremtidig strømforsyning.

Prosjektet er en del av "Nettplan Stor-Oslo" som skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus

Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.


NVE holder offentlige møter om saken på:
Bærum bibliotek, avd. Bækkestua tirsdag 17. september kl. 19.00 og på Persbråten videregående skole torsdag 19. september kl.19.00.

Møtet på Bærum bibliotek avd. Bekkestua holdes i Foredragssalen, adresse Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua. Møtet på Persbråten videregående skole holdes i Aualaen, adresse Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo.

I de offentlige møtene vil NVE orientere om behandlingen av konsesjonssøknaden, mens Statnett vil orientere om prosjektet.

Statnett vil i tillegg arrangere åpne kontordager, der det vil være mulighet for å stille spørsmål.

  • Tirsdag 8. oktober fra kl. 17-20 på Samfunnshuset Vest på Røa (Tore Hals Mejdells vei 8)
  • Onsdag 9. oktober fra kl. 17-20 på Bærum bibliotek på Bekkestua