På oppdrag fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal Statnett ukentlig samle data om produksjon og magasinfylling fra kraftprodusenter med magasiner i Sør-Norge. Dette gjelder for prisområdene NO1, NO2 og NO 5.

Formålet med rapporteringen er å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft. Dette vil også gi Statnett, NVE og Olje- og energidirektoratet (OED) et enda bedre grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten gjennom vinter- og vårperioden 2022 og 2023 og eventuelle tiltak.  

Dette skal kraftleverandørene rapportere om til Statnett

  • Vurderinger og prognoser for magasinfyllingen fram til og med 1. juni 2023. 
  • Faktisk produksjon den siste uken med kommentarer om årsaker til produksjonen og anslag om produksjonsmengde som er besluttet. 
  • Oversikt over produksjonen som er nødvendig for å overholde konsesjonskrav. 

Les mer om hva rapporteringen inneholder og oppdragsbrevet fra NVE. 

Statnett vil ukentlig levere en rapport om samlet produksjon fra kraftverk med vannmagasiner til NVE og OED. Denne rapporten vil være offentlig tilgjengelig og publiseres også ukentlig på disse nettsidene.  

Første rapport kommer 17. august 2022 og oppsummerer rapportering fra kraftleverandørene i perioden 1. juli 2022 til og med 14. august 2022. Etter dette vil det rapporteres på ukentlig basis.