Ressurssituasjonen i sørlige Norge har styrket seg betraktelig gjennom vinteren. Selv om
kraftmarkedet i Europa fortsatt er preget av den forsyningsmessige situasjonen for gass i
forbindelse med krigen i Ukraina, mener NVE at det ikke lenger er behov for detaljert
informasjon om kraftproduksjon fra magasiner hver uke.

Her kan du lese brevet om det oppdaterte vedtaket

Tidligere vedtak om rapporteringsplikten

På oppdrag fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) skulle Statnett hver uke, samle data om produksjon og magasinfylling fra kraftprodusenter med magasiner i Sør-Norge. Vedtaket gjaldt prisområdene NO1, NO2 og NO5.

Formålet med rapporteringen var å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft. Dette kunne også gi Statnett, NVE og Olje- og energidirektoratet (OED) et enda bedre grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten gjennom vinter- og vårperioden 2022 og 2023 og eventuelle tiltak.  

 

Dette rapporte kraftleverandørene til Statnett frem til påsken 2023

  • Vurderinger og prognoser for magasinfyllingen fram til uke 20 i 2023 
  • Faktisk produksjon den siste uken med kommentarer om årsaker til produksjonen og anslag om produksjonsmengde som er besluttet. 
  • Oversikt over produksjonen som er nødvendig for å overholde konsesjonskrav. 

Les mer om hva rapporteringen inneholder og oppdragsbrevet fra NVE. 

Statnett vil leverte en rapport hver uke frem til påsken 2023 om samlet produksjon fra kraftverk med vannmagasiner til NVE og OED. Denne rapporten er offentlig og publiseres ukentlig på denne nettsiden.

Første rapport ble lagt ut 17. august 2022 og oppsummerte rapportering fra kraftleverandørene i perioden 1. juli 2022 til og med 14. august 2022.  Deretter ble rapportene publisert hver onsdag i ukene frem til nytt midlertidig vedtak ble truffet den 14. april 2023