- De høye flaskehalsinntektene skyldes i stor grad at det fortsatt er store prisforskjeller mot andre land, og dette gir høye inntekter via strømkablene våre. Tallene for januar viser også at vi har høyere prisforskjeller internt i Norge. Samlet gir dette store flaskehalsinntekter. Flaskehalsinntektene er med på å gjøre at vi kan holde Statnetts del av nettleien lavere samtidig som vi kan gjennomføre de nødvendige investeringene vi er i gang med for å sikre det grønne taktskiftet og verdiskapning i hele landet, sier konserndirektør og CFO i Statnett Knut Hundhammer.  

Årsrekord i 2021 

Flaskehalsinntektene på 1,4 milliarder i januar 2022 er den høyeste for en enkeltmåned. I hele 2021 var de samlede flaskehalsinntektene 5,3 milliarder kroner. 4,2 milliarder kroner var inntekter fra kabelforbindelsene til nabolandene, mens 1,1 milliard kroner kom fra innenlands nett. Flaskehalsinntektene blir brukt til å dekke utgifter som ellers ville vært dekket av nettleien. Flaskehalsinntektene bidrar derfor til å holde nettleien for norske forbrukere lavere enn den ellers ville vært.  

 

Periodisk publiseringen av flaskehalsinntekter   

I forbindelse med høstkonferansen 2021 informerte Statnett om at beregnende flaskehalsinntekter vil publiseres jevnlig på Statnett.no. Nå gjennomføres dette med publisering av flaskehalsinntektene den 10. i påfølgende måned etter at flaskehalsinntektene har blitt mottatt.  

 

Oversikt over mottatte flaskehalsinntektene kan leses i sin helhet på Flaskehalsinntekter | Statnett