Flaskehalsinntektene for april var om lag 1,4 milliarder kroner, mens de så langt i år er  nærmere seks milliarder kroner. Det er høyere enn de rekordhøye flaskehalsinntektene for hele 2021. På grunn av de usedvanlig høye inntektene reduserte Statnett nettleia for 2022 med fire milliarder kroner fra første april i år.

 

-Det er fortsatt en veldig uvanlig situasjon i kraftmarkedet og det er tidvis store prisforskjeller mellom land og områder. Det gir store flaskehalsinntekter, også når vi importerer kraft. Dette er inntekter som vil bidra til å redusere nettleien for norske kraftforbrukere, sier konserndirektør Gunnar Løvås for Kraftsystem og marked i Statnett.

 

Import fra Sør-Sverige sto for den største delen av den økte importen, men det har også vært import fra andre land den siste tiden. Det har hovedsakelig vært i perioder hvor det har vært mye vind og store overskudd av kraft i landene rundt Norge.

 

Økt importkapasitet fra Sverige til Østlandet

Det har det siste året vært begrensninger på overføringskapasitetene internt i Sverige og mellom Sverige og østlandet. Statnett har etablert et tett samarbeid med Svenska kraftnät for å bedre dette. Flere tiltak har blitt satt inn og utbedringer av nettet er planlagt. Tiltakene har allerede gitt resultater, blant annet ved at Svenska kraftnät har endret metoden for kapasitetsfordeling mellom ulike forbindelser.

 

-Det tette samarbeidet mellom Statnett og Svenska kraftnät og konkrete tiltak i driften av det svenske kraftsystemet har gitt bedre kapasitet mellom landene, noe som gir økt import til Norge i den situasjonen vi er i nå. De store prisforskjellene mellom nord og sør er likevel fortsatt en utfordring, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

 

Netto import fra England første uka i mai

I løpet av mai har det så langt vært netto import omlag 80 prosent av tiden fra England til Sør-Norge, da det har vært høy produksjon av havvind i England, noe som gir lavere kraftpriser i perioder og import til Norge. Importen bidrar til å bedre forsyningssikkerheten over tid i Norge i en periode med lave magasinfyllinger i Sør-Norge.

 

Oversikt over flaskehalsinntektene kan leses i sin helhet på Flaskehalsinntekter | Statnett