Søknad om tekniske funksjonsegenskaper før idriftsettelse sendes til oss som brev eller per epost til firmapost@statnett.no

Ved bruk av e-post, minner vi om at det er avsenders ansvar å vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 om sensitiv informasjon.

Ved spørsmål om innsendingsmetode, ta kontakt med oss.

Veiledninger og søknadsmaler finner du i dokumentlisten nedenfor.

Tidsfrist

Søknaden og informasjonen skal sendes i god tid før idriftsettelse - se retningslinjene for fos § 14 - slik at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette er for å unngå fordyrende kostnader med å overholde kravene som stilles.

Nasjonal veileder for funksjonalitet i kraftsystemet (NVF)

NVF er en veileder til bruk ved nyetablering og rehabilitering av anlegg i kraftsystemet. Dette omfatter både nett- og produksjonsanlegg i regional- og transmisjonsnettet. Endring av tekniske kontrollfunksjoner er også en del av funksjonskravene.

Overgangsperiode mellom FIKS 2012 og NVF

Systemansvarlig vil i utgangspunktet legge NVF til grunn for de søknader som sendes inn fra
1.7.2020. Det vil kunne gjøres unntak fra dette for anlegg hvor planlegging iht. FIKS 2012 er påbegynt. Overgangsperioden hvor det tillates saker planlagt iht. FIKS 2012 gjelder frem til 31.12.2020. Øvrige deler av retningslinjer for fos § 14 vil tre i kraft fra og med 1.7.2020.

Tvil og usikkerhet om gjeldende funksjonalitet omtalt i FIKS/NVF kan tas opp med systemansvarlig etter at teknisk løsning foreligger, men før bindende kontrakt om anleggsdeler inngås. 

 
 

Tilgrensende prosesser