Søknad sendes til oss som brev eller per epost til: firmapost@statnett.no.

Ved bruk av epsot, minner vi om at det er avsenders ansvar å vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. beredskapsforskriften § 6-2 om sensitiv informasjon.

Ved spørsmål om innsendingsmetode, ta kontakt med oss.

Veiledninger og søknadsmal finner du i dokumentlista under.

Tidsfrist

Søknad/informasjon skal sendes i god tid før idriftsettelse, slik at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette for å unngå fordyrende kostnader med å overholde de krav som stilles.

Tvil og usikkerhet om gjeldende funksjonalitet omtalt i FIKS, kan tas opp med systemansvarlig etter at teknisk løsning foreligger, men før bindende kontrakt om anleggsdeler inngås. 

Vennligst merk at rapportering/innmelding av kraftsystemdata iht. fos § 14a skal gjøres i Fosweb senest fire uker før idriftsettelse (fire uker før første påsatt spenning/fire uker før ev. prøvedrift) - uavhengig av ev. fos § 14-vedtak. Les mer her.

Funksjonskrav i kraftsystemet

Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) er en veileder ved nyetablering og rehabilitering av anlegg i
kraftsystemet. Dette omfatter både nett- og produksjonsanlegg i regional- og sentralnettet. Endring av tekniske kontrollfunksjoner er også en del av funksjonskravene. 

FIKS 2012 finner du i dokumentlista under.