Søknad sendes til oss som brev eller per epost til firmapost@statnett.no

Ved bruk av e-post, minner vi om at det er avsenders ansvar å vurdere om innholdet i søknaden må beskyttes i oversendelsen, jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 om sensitiv informasjon.

Ved spørsmål om innsendingsmetode, ta kontakt med oss.

Veiledninger og søknadsmal finner du i dokumentlista under.

Tidsfrist

Søknaden og informasjonen skal sendes i god tid før idriftsettelse, slik at konsesjonær skal ha anledning til å ta inn de funksjonskrav som stilles i en tidlig fase av utviklingen av prosjektene. Dette er for å unngå fordyrende kostnader med å overholde kravene som er stilt.

Tvil og usikkerhet om gjeldende funksjonalitet omtalt i FIKS, kan tas opp med systemansvarlig etter at teknisk løsning foreligger, men før bindende kontrakt om anleggsdeler inngås. 

Funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS)

Funksjonskrav i kraftsystemet er en veileder ved nyetablering og rehabilitering av anlegg i kraftsystemet. Dette omfatter både nett- og produksjonsanlegg i regional- og sentralnettet. Endring av tekniske kontrollfunksjoner er også en del av funksjonskravene.