Hvor mye dette vil påvirke oppstartstidspunktet, vil være avhengig av tidsløpet for ACERs behandling og deres beslutning.

I tilfeller der regulatorer ikke kommer frem til en felles konklusjon for et forslag som berører de ulike landene, tilsier prosedyrene at de skal sende forslaget til ACER. ACER skal da komme med en beslutning om de foreslåtte metodene innen seks måneder. -Vi i Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden finner denne forsinkelsen uheldig, i og med at det tar lengre tid før vi kan dra nytte av det nye kapasitetsmarkedet og markedsaktørene er allerede forberedt på å delta, sier direktør for markeds- og systemutvikling i Statnett Kristin Munthe.

De systemansvarlige nettselskapene i Norden, Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet, søkte i april 2019 regulatorene i de ulike landene om å etablere et nordisk kapasitetsmarked for hurtige reserver i kraftmarkedet, aFRR (automatic frequency restoration reserve). Som et ledd i behandlingen av forslaget, sendte selskapene inn endringsforslag i desember.

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden vil komme tilbake med mer informasjon om implementeringen av et felles nordisk aFRR kapasitetsmarked så snart selskapene får mer detaljert informasjon om den pågående godkjennelsesprosessen.

 

Les mer om forslaget her: 

http://nordicbalancingmodel.net/nordic-tsos-have-submitted-amended-proposals-for-a-common-nordic-afrr-capacity-market/

Les mer om ny nordisk balanseringsmodell her: 

http://nordicbalancingmodel.net/