- Vi har gjort justeringer i alle de berørte kommunene basert på innspill som er kommet inn i forbindelse med høringen av konsesjonssøknaden. I tillegg har NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kommet med utredningskrav, og vi har arbeidet videre med egen prosjektering, sier Kari Eika, prosjektleder i Statnett.


Endringene i tilleggssøknaden gjelder justering av ledningstraséer, veier og anleggsplasser. Antall anleggsplasser og anleggsveier er redusert. I tillegg søkes det om en utvidelse av transformatorstasjonen i Gismarvik inne på tomten til Haugaland Næringspark.

- Det er vanlig å søke om endringer underveis etter hvert som man får mer informasjon og arbeider videre med prosjekteringen, sier Kari Eika.

- Vi håper at endringene vi søker om vil bidra til bedre løsninger både for de som blir berørt og for prosjektet, sier Kari Eika.

 

NVE har ansvaret for høringsprosessen og vil komme tilbake til denne. 

 

Relevante dokumenter:
https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-vest/haugalandet-nettforsterking/#dokumenter