Endringene i tilleggssøknaden gjelder justering av ledningstraséer, veier og anleggsplasser. Antall anleggsplasser og anleggsveier er redusert. I tillegg søkes det om en utvidelse av transformatorstasjonen i Gismarvik inne på tomten til Haugaland Næringspark. 

Denne gang er det tilleggssøknaden som er på høring, og det er ikke nødvendig å sende inn allerede innsendte kommentarer til konsesjonssøknaden og konsekvensutredning, disse følger saken.

Søknad og dokumenter i saken kan leses på NVE sine nettsider: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4728&type=A-1.

Dersom du har spørsmål om saksbehandlingen kan du kontakte NVE ved Solveig Willgohs, tlf. 22 95 92 45 eller e-post sowi@nve.no. 

Uttalelser kan sendes elektronisk på epost til nve@nve.no, via nettskjema på www.nve.no/kraftledninger eller per post til: NVE, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Høringsinnspill må sendes innen 13. februar 2022.