Prosjektet ble stilt i bero ved årsskiftet 2016-17. Bakgrunnen for dette var at Statnett ønsket større sikkerhet om prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet samt å høste erfaringer med den nye ledningen mellom Sogn og Sunnmøre.

 

 

Nye analyser viser at prosjektet vil være klart samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derfor har Statnett besluttet at det skal gjenopptas. –Det innebærer at vi vil gjenoppta arbeidet med en konsesjonssøknad. Når denne vil bli sendt er foreløpig ikke avgjort, men vi tar sikte på å følge en fremdriftsplan som gjør det mulig å sette i drift den oppgraderte ledningen i løpet av 2023, sier prosjektleder Tor Morten Sneve.

 

 

Ledningen mellom Aurland og Sogndal drives på 300 kV og består av anlegg fra ca. 1970 og 1975. Ledningen er ca 55 km lang og går via Fardal, hvor det inntil 2016 var en transformatorstasjon. Ledningen har nå for liten kapasitet til å transportere den nye kraftproduksjonen som er planlagt i Sogn og Fjordane.  Prosjektet vil også omfatte deler av Statnetts ledning mellom Sogndal og Hove.

 

 

Ledningen går gjennom landskapsvernområdet Bleia og Storebotnen og naturreservatet Nordheimsdalen. Disse inngår i et område som fikk status som verdensarv av UNESCO i 2005, og retningslinjene for områdene åpner for at ledningen skal kunne vedlikeholdes og oppgraderes. Etter fornying vil ledningen drives på 420 kV og ha vesentlig høyere kapasitet.

 

 

Den nye ledningen vil på det meste av strekningen bli bygget parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. Men i og med at det er bygget en ny transformatorstasjon på Hagefjellet i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal. Statnetts tomt i Fardal vil bli brukt som oppmøtested for Statnetts driftspersonell, og som lager og verksted.  

 

Prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til et sted mellom 500 og 900 millioner kroner.