- Forsyningssikkerheten for strøm er ikke tilfredsstillende for Sør-Rogaland, og Lyse-Fagrafjell vil sikre strømforsyningen til regionen, og samtidig legge til rette for fremtidig vekst. Vi er glade for at utfordringene rundt forsyningssikkerheten i regionen nå er ett steg nærmere en løsning, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.

 

Anbefalingen fra NVE er at en 420 kV kraftledning blir bygget mellom Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune og en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner. 

Kraftledningen er ca 76 km lang, og vil på store deler av strekningen gå parallelt med eksisterende ledninger og erstatte en noe mindre ledning mellom Lysebotn i Forsand og Seldalsheia i Sandnes.

 

Les mer i NVEs pressemelding  
 

Styret i Statnett vil tidlig i 2018 ta stilling til en investeringsbeslutning for prosjektet. Anbefalingen fra NVE er oversendt Olje- og Energi-departmentet (OED), for videre behandling.