Berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere inviteres til åpen kontordag der det blir anledning til å få nærmere informasjon om prosjektet og stille spørsmål. Lyse Elnett vil også være til stede.

Vi vil være tilgjengelig i Madla bydelshus, Åsta Kongsmorsgate 20, 4044 Hafrsfjord fra kl. 12.00 til 19.00 tirsdag 21.9.2021.

For å redusere risiko for smitte ber vi om at du kontakter grunnerverver Per Sølverud på epost: per.solverud@statnett.no eller mobil 951 91 437, for å avtale tidspunkt.