Nyhetsarkiv for Krossberg transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • Det er nødvendig å styrke strømforsyningen i Stavanger-området og samtidig legge til rette for et fornybarsamfunn uten utslipp av klimagasser. For å gjøre det mulig er det behov for å bygge nytt....

  • I forbindelse med konsesjonssøknad for ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger kommune arrangerer Statnett og Lyse Elnett åpen kontordag 21.9.2021 fra klokken 12.00 til 19.00 i Madla...