Nyhetsarkiv for Krossberg transformatorstasjon

Avgrens søket ditt:
  • Vi vil at det skal bli lettere å finne frem på nettsidene våre. Derfor jobber vi nå med å forbedre menystrukturen og innholdet.

  • NVE har sendt tilleggssøknaden for Krossberg på høring. Frist for å komme med innspill til NVE er satt til 01.06.2023

  • Statnett ber nå NVE vurdere to ulike løsninger for ny transformatorstasjon i Stavanger. Muligheten som presenteres på Stølaheia er basert på et moderne gassisolert anlegg som trenger mindre areal e...

  • Det er nødvendig å styrke strømforsyningen i Stavanger-området og samtidig legge til rette for et fornybarsamfunn uten utslipp av klimagasser. For å gjøre det mulig er det behov for å bygge nytt....