Hovedstrømnettet i Oslo og Akershus er gammelt, og må fornyes. Siden 1990 har strømforbruket økt med over 30 prosent, og kommer til å fortsette å øke i årene fremover. Statnett startet i 2010 arbeidet med Nettplan Stor-Oslo, for å etablere enn overordnet plan for hvordan hovedstrømnettet kan utvikles. Planen består av rundt 30 ulike tiltak.

 

Et av tiltakene som haster mest er fornying av kabelforbindelsen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner. Som en del av utredningsarbeidet for denne forbindelsen vil det mandag

11. september til onsdag 13. september utføres seismiske undersøkelser i området Voldsløkka - Akerselva. 

 

Undersøkelsene foregår ved at det legges ut lyttekabler på bakken og at det detoneres små ladninger med sprengstoff som genererer en trykkbølge som registreres av lyttekabelen. 

 

Sprengladningene settes ned i hull i bakken, som er 1,5 og 5 meter dype. Hullene blir pakket og dekket slik at det ikke er fare for sprut. Naboer og andre i området vil kunne høre smell i området, og også merke vibrasjoner fra trykkbølgene. 

 

Arbeidene vil i størst mulig grad gjennomføres på dagtid, men muligens også litt utover ettermiddag/kveld. 

 

Dersom du har noen spørsmål til arbeidene, eller til prosjektet generelt, ta kontakt på storoslo@statnett.no