Grunnet forhold rundt manglende dokumentasjon i tildelingsfasen, samt begrenset konkurranse, har Statnett sett seg nødt til å avlyse tilbudskonkurransen på tunnelarbeidene. Dette betyr at det må sendes ut en ny forespørsel. Etter planen vil dette skje i starten av 2022.

Parallelt jobbes det med å få endelig godkjent MTA-plan og utslippstillatelse. En miljø, transport- og anleggsplan (MTA) stiller krav til hvordan entreprenørens arbeid skal foregå slik at det tas hensyn til omgivelsene. Utslippstillatelsen regulerer utslipp til vann og luft. Før Statnett kan starte opp byggearbeidene må begge være godkjent av myndighetene.

Statnett anser at oppstart av tunnelarbeidene som følge av det ovenstående vil bli tidlig i 2023.