• Støyende arbeider er innvilget i tidsrommet 07-23 og 01-07 i denne perioden.
  • Sterkt støyende arbeider slik som pigging og sprengning er innvilget fra 5. juni til 7. juli i tidsrommet: 07-11 og 14-23. Fra 31.juli til 30. september gjelder tidsrommene 07-10 og 14.30-23.

Vi beklager ulempene dette vil ha for beboere og andre berørte rundt anleggsområdet på Rektorhaugen. Vi har satt inn tiltak slik at anleggsperioden skal bli så skånsom som mulig for omgivelsene. Det etableres støyskjermer og i den mest støyende perioden vil det være mulig å søke om alternativ overnatting. Dette gjøres ved å sende en kort begrunnelse til storoslo@statnett.no. Merk emnefeltet med "Alternativ overnatting".

Det vil ikke bli arbeid på søndager og helligdager. Fra månedsskiftet juli/august vil det også jobbes på natten, men disse arbeidene vil ikke være sterkt støyende. 

 

Når starter støyende arbeider?

Det er vår entreprenør AF Gruppen som utfører arbeidene. Den siste måneden har de rigget seg til på anleggsområdet og utført forberedende aktiviteter. Nå starter arbeidet med å etablere en adkomst til tunnelen (forskjæring) som innebærer boring, pigging og sprengning. Dette arbeidet planlegges å starte opp i uke 24 på både Ulven og Rektorhaugen.

Følg med på fremdrift under "Hva skjer nå" på hjemmesiden vår

Har du spørsmål? Kontakt vår nabokontakt på storoslo@statnett.no eller ring 957 20 211 (ikke sms)